Živý přenos Prosby o modlitbu

Transparentní účet

4480657359/0800 - transparentní účet kostela sv. Zdislavy -Prostřední Bečva

Pokud chcete kostel nebo projekty podpořit, můžete Vámi darovanou částku zaslat přímo na transparentní účet kostela sv. Zdislavy: 4480657359/0800 pod variabilním symbolem Vámi zvoleného úmyslu/projektu nebo využít webového rozhraní www.darekprokostel.cz.

Finanční prostředky na účtu jsou rezervovány na různé projekty, dle určení účelu dárce či var. symboly.

Také je možnost darovat peníze v hotovosti po mši svaté paní Aleně Holčákové, která má finance kostela na starosti.

Samozřejmostí je vystavení Potvrzení o daru, pokud ho budete chtít.

V případě platby na transparentní účet, prosím napište žádost o vystavení Potvrzení o daru na: zdislava.ucet@seznam.cz.

Staňte se DOBRODINCEM kostela sv. Zdislavy na Prostřední Bečvě.

Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost a Boží požehnání ať Vás provází.

https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-4480657359/RMK-farnost-Dolni-Becva---sv.-Zdislava

krizovacesta.png
Provozkostela.png