Živý přenos Prosby o modlitbu

Růžencové Bratrstvo

RŮŽENCOVÉ BRATRSTVO PRO DĚKANÁT V kostele sv.Zdislavy, bylo založeno Růžencové Bratrstvo pod titulem Panny Marie,  Prostřednice všech milostí, pro děkanát, se sídlem na Prostřední Bečvě.

Přihlásit do Růžencového Bratrstva, se můžete na email bratrstvo-pm@seznam.cz.

V kostele svaté Zdislavy bylo založeno Růžencové bratrstvo pod titulem Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Se sídlem na Prostřední Bečvě pro „děkanát“ bylo 8.5.2021 ustanoveno a uvedeno v činnost slavnou mší svatou a požehnáním.

Přihlásit se může každý, kdo se modlí posvátný růženec, kdekoliv a odkudkoliv.

Zapsání do bratrstva není vázáno, žádnou podmínkou pod hříchem nesplnění. Účast na milostech modlitby všech růženců, zásluh dominikánského řádu i členů bratrstva je podmíněna modlitbou posvátného růžence 3x za týden, kdekoliv. Při nesplnění účastí modlitbou, věřící nemá hřích, ale není účasten na milostech odpustků Růžencového Bratrstva.

Přihlásit do Růžencového Bratrstva, se můžete na email bratrstvo-pm@seznam.cz.

Za živé a zemřelé členy je v dominikánském řádu sloužena každý měsíc mše svatá a účast na bratrstvu je spojena s milosti a zásluhami tohoto řádu, členů navzájem i všech milostí spojených s modlitbou posvátného růžence. Jako členové bratrstva jsme spojeni v modlitbě posvátného růžence .

Není sice naší povinností se scházet, přesto uspořádáme jednou do měsíce setkání členů bratrstva v kostele na Prostřední Bečvě . Můžete přijet osobně nebo se připojit online přes webovou kameru. https://www.hvfree.net/kamery/prostredni-becva-kostel/

Pravidelné setkávání členů Růžencového Bratrstva bude vždy první sobotu v měsíci v kostele sv. Zdislavy na Prostřední Bečvě. ( budete vždy předem informování e-mailem nebo na váš telefon).

 

V modlitbách vše dobré přeje a vyprošuje

Václav Tomáš Holčák, ředitel bratrstva

Tel. 604373460

bratrstvo-pm@seznam.cz

Maria nám touží víc milosrdenství prokázat, než my je toužíme přijmout. Tolik nám touží prokazovat dobro, že ji tupí nejen ti, kdo ji výslovně urážejí, ale také ti, kdo ji neprosí o žádnou milost.

Velice by urazil její dobrotu, kdo by se bál přistoupit k nohám této nejdobrotivější Orodovnice, která je samá vlídnost, laskavost a dobrota. sv. Alfons

Pondělí 19,00 hod.: modlitební setkání – modlitba posvátného růžence a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Úterý 19,00 hod.: modlitební setkání – modlitba posvátného růžence a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Středa 16,50 hod.: modlitba posvátného růžence
Čtvrtek 19,00 hod.: modlitební setkání – modlitba posvátného růžence a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Pátek 19,30 hod.: modlitební setkání – modlitba posvátného růžence a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Neděle 9,50 hod.: modlitba posvátného růžence

Foto: Václav Holčák, ředitel bratrstva

Václav Holčák, ředitel bratrstva