Živý přenos Prosby o modlitbu

Kontakt

Od roku 2010 je duchovním správcem otec Petr Dujka. Filiální kostel svaté Zdislavy v Prostřední Bečvě byl do roku 2016 součástí farnosti Hutisko.

K 1. 1. 2017 byl filiální kostel svaté Zdislavy začleněn do farnosti Dolní Bečva.

P. Mgr. Petr Dujka

adresa farnosti:

756 55 Dolní Bečva 245

Mobil:

+420 731 626 542 , +420 733 742 245

E-mail:

petrdujka.1@seznam.cz

Hodiny pro veřejnost: Středa 15 – 17 hod.
Dle zájmu a nutnosti je možné vyřídit své záležitosti s knězem vždy půl hodiny po mši svaté.

Ostatní kontakty:

Václav Holčák - pastorační asistent, katecheta

Pastorační asistent, katecheta. Tel. 604 373 460 – zapisování úmyslu na mše svaté, pronájem pastoračního centra (křtiny, svatby, pohřby, oslavy).

Ludmila Bilová - kostelnice

Tel. 724 413 473 – nahlášení zvonění při úmrtí (v nepřítomnosti zastupuje Václav Holčák). Péče o květiny a květinovou výzdobu kostela.

Varhaníci a zpěv: SvataZdislava.cz

Eva Pařenicová - varhanice

hraní a zpěv | 604 478 130

Schóla sv. Zdislavy – Eva Pařenicová – 604 478 130

Zpěv:
Jana Chudějová: 731 059 562

Markéta Kučerová: 732 927 760

Monika Švandová: 723 529 247

Monika Jurajdová

Tel. 777 077 082, jurajdova.monika@seznam.cz - správce webových stránek