Páteční setkání misionářů 6.4.2018

Karneval 9.2.2018

Návštěva školy a obou školek v kostele 22.12. 2017

Mikuláš u sv. Zdislavy

Nácvik vánoční hry pro školu a školku

sv. Mikuláš ve škole 2017

Páteční setkání 1.12.2017

Nedělní tělocvična 19.11.2017 – misionáři a ministranti od sv. Zdislavy

Páteční setkání 10.11.2017

Biřmování 4.10.2017 – foto: František Křenek