Slavnostní žehnaní nových píšťalových varhan 12.7.2020

Potravinová sbírka pro Charitu Valašské Meziříčí – Pán Bůh žehnej

1. svaté přijímání 21.6.2020

Karneval 2020

Vánoční setkání dětí ze školy a školek v kostele 2019

Mikuláš v kostele sv. Zdislavy

Mikuláš ve škole 2019