„Dožínky“- Poděkování Bohu za úrodu 13.9.2020

Cyklopouť Živčáková 2020

Tábor Rajnochovice

Slavnostní žehnaní nových píšťalových varhan 12.7.2020

Potravinová sbírka pro Charitu Valašské Meziříčí – Pán Bůh žehnej

1. svaté přijímání 21.6.2020

Karneval 2020

Vánoční setkání dětí ze školy a školek v kostele 2019

Mikuláš v kostele sv. Zdislavy