Živý přenos Prosby o modlitbu

Správa kostela

Důležité kontakty v rámci správy kostela a souvisejících činností.

Václav Holčák

Pastorační asistent, katecheta –  604 373 460 – zapisování úmyslu na mše svaté, pronájem pastoračního centra (křtiny, svatby, pohřby, oslavy)

Ludmila Bilová  

Nahlášení zvonění při úmrtí - 724 413 473 (v nepřítomnosti zastupuje Václav Holčák). Péče o květiny a květinovou výzdobu kostela.

Správce hřbitova je Obecní úřad

Tel. : 571 643 229 – možnost rezervace hrobu.

Varhaníci a zpěváci

Kontakty naleznete v sekci Schóla a varhaníci

Fotografie z akcí ke zveřejnění

Pokud máte fotografie ke zveřejnění z akcí, které proběhly v kostele sv. Zdislavy, posílejte je, prosím na jurajdova.monika@seznam.cz – 777 077 082.