Živý přenos Prosby o modlitbu

Schóla a varhaníci

SCHÓLA A VARHANÍCI

Kontakty na ty, kdo veřejně doprovází bohoslužby.

VARHANÍCI

Eva Pařenicová: hraní a zpěv | 604 478 130
Vlastimil Stavinoha: hraní | 737 660 507
Aleš Stavinoha: hraní

SCHÓLA A ZPĚVÁCI

Schóla sv. Zdislavy – Eva Pařenicová – 604 478 130

Monika Švandová: 723 529 247
Jana Chudějová: 731 059 562