Živý přenos Prosby o modlitbu

Náboženství

Výuka náboženství

Výuka náboženství na Prostřední Bečvě (zákl. škola U mostu):

Pro školní rok 2021 – 2022

Pondělí

1. a 2. třída

11:30 - 12:15

Pondělí

  1. 3. - 5. třída

12:25 - 13:10

Oznamujeme zahájení výuky náboženství pro školní rok 2021/2022 na Prostřední Bečvě.

Náboženství vyučuje fr. Václav Tomáš Holčák OP., terciář (tel. 604373460)

Výuka náboženství začíná od 13. září. Přihlášky dostanou děti ve škole.

Do náboženství mohou chodit i nepokřtěné děti, děti z jiných vesnic, pokud jim to z nějakého důvodu víc vyhovuje. Výuka náboženství začne od 13. ZÁŘÍ.

  • Přihlášky dostanou děti ve škole, přijímá je katecheta fr. Václav Tomáš Holčák.

  • Výuka náboženství: katecheta fr. Václav Tomáš OP – mobil 604 373 460 (přihlášky, omluvy absence… )

Poznámka k výuce náboženství:

  • Náboženská výchova má ve škole statut nepovinného předmětu. To znamená, že do tohoto předmětu je nutné se přihlašovat na začátku každého školního roku.

  • Pro žáka, který se přihlásí do nepovinného předmětu, je docházka povinná. Každá absence musí být omluvena rodičem písemnou formou v žákovské knížce.

  • Neomluvené hodiny jsou chápány stejně jako v jiných povinných předmětech. (Upozornění: po pěti po sobě následujících neomluvených absencích bude žák z předmětu vyloučen).

  • Na výuku žák přichází včas a je připraven (učebnice, pracovní listy, žákovská knížka…)

  • Vyučující má právo poznačit do žákovské knížky i případné nedostatky v chování žáka.

Na plodnou spolupráci při výchově se těší

fr. Václav Tomáš Holčák OP., terciář