Živý přenos

Náboženství

Výuka náboženství

Výuka náboženství na Prostřední Bečvě (zákl. škola U mostu):

Pro školní rok 2020 – 2021

ČTVRTEK

1. třída

11:30 - 12:15

ČTVRTEK

2, 3, 7. třída

12:25 - 13:10

PÁTEK

5. třída

11:30 - 12:15

Náboženství na Prostřední Bečvě vyučuje fr.Václav Tomáš Holčák OP., terciář. Tel. 604373460

Do náboženství mohou chodit i nepokřtěné děti, děti z jiných vesnic, pokud jim to z nějakého důvodu víc vyhovuje. Výuka náboženství začne OD 17. ZÁŘÍ.

  • Přihlášky dostanou děti ve škole, přijímá je katecheta fr. Václav Tomáš Holčák.

  • Výuka náboženství: katecheta fr. Václav Tomáš OP – mobil 604 373 460 (přihlášky, omluvy absence… )

Poznámka k výuce náboženství:

  • Náboženská výchova má ve škole statut nepovinného předmětu. To znamená, že do tohoto předmětu je nutné se přihlašovat na začátku každého školního roku.

  • Pro žáka, který se přihlásí do nepovinného předmětu, je docházka povinná. Každá absence musí být omluvena rodičem písemnou formou v žákovské knížce.

  • Neomluvené hodiny jsou chápány stejně jako v jiných povinných předmětech. (Upozornění: po pěti po sobě následujících neomluvených absencích bude žák z předmětu vyloučen).

  • Na výuku žák přichází včas a je připraven (učebnice, pracovní listy, žákovská knížka…)

  • Vyučující má právo poznačit do žákovské knížky i případné nedostatky v chování žáka.

Na plodnou spolupráci při výchově se těší

Váš duchovní otec a katecheté