Živý přenos Prosby o modlitbu

Misionáři sv. Zdislavy

MISIONÁŘI SVATÉ ZDISLAVY

Sám Bůh, ať je bohatou odměnou Vašemu snažení a velkorysým dárcem svého požehnání do Nového roku.

Již více než 20. let zde působí Misijní klubko - Papežské misijní dílo dětí a mládeže, organizací pod záštitou Papeže.

Děti se scházejí každý pátek v pastoračním centru sv. Zdislavy, kde pod vedením dospělých podporují misie.

Setkávání zajišťuje katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty.

Děti se tak stávají misionáři druhých v souladu s heslem „Děti pomáhají dětem“.

-----------------

červen 2023

Papež František z letošního plenárního shromáždění PMD v Římě:

 „Misie nejsou finanční podnik, ale spiritualita.

Služba, kterou konají, není službou pro rozdělování peněz chudým, ale realitou povolanou k podpoře evangelizačního poslání ve všeobecné církvi.“

Papež k misijním dílům: Misie není finanční podnik, ale spiritualita

V promluvě k účastníkům plenárního shromáždění Papežských misijních děl papež zdůrazňuje, že služba, kterou tato díla konají, není službou „pouhé agentury pro rozdělování finančních prostředků pro ty, kdo potřebují pomoc, ale realitou povolanou k podpoře evangelizačního poslání ve všeobecné církvi: jádrem tohoto poslání je pak oslovit každého člověka, aniž by byl kdokoli vyřazován.“

Skutečným posláním je pokračovat v díle Ježíše, který nám zjevil Boží srdce, Otce, který na nás vždy čeká a který k nám přichází s otevřenou náručí, zdůraznil papež František ve své promluvě k účastníkům generálního shromáždění Papežských misijních děl. Je třeba pokračovat ve vydávání svědectví, dodal František, o tom, co nám Ježíš „ukazoval po celý svůj život“.

„Byli jsme vysláni, abychom pokračovali v tomto poslání: být znamením Kristova Srdce a Otcovy lásky, která objímá celý svět. Zde nacházíme "srdce" evangelizačního poslání církve: oslovit každého člověka darem nekonečné Boží lásky, vyhledávat každého, přijímat každého, nabízet život pro každého, aniž bychom někoho vyřazovali. Všichni. To je klíčové slovo. Když nám Pán vypráví o oné svatební hostině (srov. Mt 22,1-14), která se zvrtla, protože hosté nepřišli: jeden proto, že koupil krávu, jiný proto, že musel cestovat, další proto, že se ženil... co říká Pán? Jdi na křižovatku a pozvi všechny, všechny: zdravé i nemocné, zlé, dobré, hříšníky... všechny. To je jádro poslání: toto "všichni". Aniž bychom někoho vyřazovali. Všichni“.

Povolání Papežských misijních děl, vysvětloval dále František, spočívá v tom, že mají být „nástrojem pro podporu misijní odpovědnosti každého pokřtěného člověka a pro podporu nových místních církví“. Papežská misijní díla tak nejsou pouhou agenturou pro rozdělování finančních prostředků potřebným, ale skutečností povolanou k podpoře evangelizačního poslání ve všeobecné církvi.

„Prosím, neredukujte misijní díla na peníze! Jedná se o prostředek. Ano, jsou k tomu potřeba peníze, ale neredukujte je na ně. Jsou něčím větším než peníze. Peníze potřebujeme, abychom se mohli posunout vpřed. Protože pokud chybí duchovnost a jde jen o obchod s penězi, okamžitě přichází korupce; i dnes jsme v novinách viděli příběhy údajné korupce ve jménu misionářského charakteru církve“.

Papež František poté hovořil o perspektivách a snech o obnově, přičemž naznačil směr:

„Nakonec mi dovolte, abych s vámi snil "s otevřenýma očima", to znamená, abych se spolu s vámi díval daleko dopředu, směrem k těm perspektivám, které jsou díla povolána sledovat ve službě evangelizačního poslání celé církve. Toto povolání, uzavřel papež, vyžaduje zvláštní postoj pěstování společenství a bratrství, který se uskutečňuje také prostřednictvím struktur zřízených ve všech biskupských konferencích a diecézích pro dobro celého Božího lidu“.

Papež k misijním dílům: Misie není finanční podnik, ale spiritualita - Církev.cz | Zprávy (cirkev.cz)

misio.jpg