Živý přenos Prosby o modlitbu

Misionáři sv. Zdislavy

MISIONÁŘI SVATÉ ZDISLAVY

Sám Bůh, ať je bohatou odměnou Vašemu snažení a velkorysým dárcem svého požehnání do Nového roku.