Živý přenos Prosby o modlitbu

14. ročník turnaje o pohár sv. Zdislavy - 2. část fotek