Živý přenos Prosby o modlitbu

24 svěcení kostela svaté Zdislavy