Živý přenos Prosby o modlitbu

12 zhotovení omítek a fasády