Živý přenos Prosby o modlitbu

Duchovní správce

Od roku 2010 je duchovním správcem otec P.Mgr. Petr Dujka.

Filiální kostel svaté Zdislavy v Prostřední Bečvě byl do roku 2016 součástí farnosti Hutisko. K 1. 1. 2017 byl filiální kostel svaté Zdislavy začleněn do farnosti Dolní Bečva.

P.Mgr. Petr Dujka
Tel. : 733 742 245
Mobil: 731 626 542
E-mail: petrdujka.1@seznam.cz

Adresa farnosti: 756 55 Dolní Bečva 245
Adresa kostela: Filiální kostel sv. Zdislavy, 756 56 Prostřední Bečva 259

Číslo účtu kostela Prostřední Bečva:

4480657359/0800 - transparentní účet kostela sv. Zdislavy -Prostřední Bečva

dárcům Pán Bůh požehnej

https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-4480657359/RMK-farnost-Dolni-Becva---sv.-Zdislava

Hodiny pro veřejnost: Středa 15:00 – 17:00 hod. .

Dle zájmu a nutnosti je možné vyřídit své záležitosti s knězem vždy půl hodiny po mši svaté.