Živý přenos Prosby o modlitbu

Žehnání adventních věnců