Živý přenos Prosby o modlitbu

Zdobení stromečků v kostele

Ve středu 21.12. od 9.00 hod. se budou zdobit v kostele vánoční stromky Prosíme všechny, kdo mohou, aby přišli pomoci.

Bůh Vám žehnej za dobrotu srdce.