Živý přenos Prosby o modlitbu

Vzpomínáme

Do věčného domova byl povolán Kristův kněz P. Josef Strbák.

S vděčností vzpomínají farníci z Prostřední Bečvy 🤍🌿