Živý přenos Prosby o modlitbu

Volby do Pastorační a Ekonomické rady

Již brzy (datum bude upřesněno) proběhnou v kostele sv. Zdislavy volby do Pastorační a Ekonomické rady a také Kostelního výboru kostela sv. Zdislavy Prostřední Bečva.

Nyní probíhá sběr návrhu kandidátů věřících pro první kolo.

Prosím odevzdejte v kostele do schránky do neděle 21.11.2021 své návrhy na kandidáty. Lístky jsou k vyzvednutí v kostele, ale návrh je možno napsat na běžný papír a vhodit do schránky.

Pokud se z důvodu nemoci nemůžete do kostela dostavit, je možné poslat návrh kandidátů na mail katechety Václava Holčáka - vaclav.holcak@seznam.cz

Napište jméno a příjmení minimálně 5-ti kandidátu (možno i 10 kandidátů).

Navrhovaný kandidát musí být věřící, starší 18 let.

Je potřeba řešit nové projekty, duchovní činnost, opravy a údržbu kostela, ... práce je před námi opravdu dost.

Myslete na to prosím při navrhování svých kandidátů. Ať se jedná o lidi schopné, moudré, činné, kteří se zajímají o dění v kostele a mají zájem připojit ruku k dílu. Dobrá farní rada je nejen vítr v zádech, ale také opora.

Bratře a sestro, za Tvou pomoc při volbách, Ti Pán Bůh zaplať.