Živý přenos Prosby o modlitbu

Vánoční balíček na Ukrajinu

VÁNOČNÍ BALÍČEK PRO DĚTI Z UKRAJINY

 

Charita Valašské Meziříčí se každoročně zapojuje do projektu Vánoční balíček. Projekt spočívá v jednorázovém obdarování dětí z ukrajinských dětských domovů a sociálně slabých rodin v době Vánoc. Zájemce obdrží informace o dítěti: jméno, odkud pochází, jeho věk, výšku a velikost bot. Dle těchto indicií by měl vytvořit balíček v hodnotě asi 1200 - 2000 Kč. Není to tedy jen anonymní dar, ale konkrétní dárek k Vánocům pro konkrétní osobu, kdy přemýšlíte o potřebách a přáních daného dítěte, vzhledem k jeho věku a pohlaví. Na jednom balíčku se může podílet jedinec, rodina, pracovní kolektiv, třída ZŠ nebo SŠ nebo jakékoliv jiné společenství.

Pro děti a jejich rodiny představuje balíček výraznou materiální pomoc, díky které ušetří peníze na jídlo nebo na poplatky za energie či nájem. Pro ty děti, které nežijí se svými rodiči, je balíček symbolickým gestem, že v jiné části světa existuje někdo, kdo na ně myslí. V loňském roce se podařilo obdarovat přes 400 ukrajinských dětí, z toho 39 balíčků putovalo z Charity VM tzn. od lidí z děkanátu Valašské Meziříčí.

Kromě Vánočního balíčku se Charita zaměřuje hlavně na dlouhodobé projekty – moštárna, farma, včelařství, svíčková dílna apod., které si kladou za cíl samostatnost a finanční nezávislost ukrajinských partnerů. Od r. 2009 byl také založen Studijní fond, který finančně podporuje sociálně slabé studenty na ukrajinských VOŠ a VŠ.