Živý přenos

Ustanovení Růžencového Bratrstva

V sobotu 8.5. 2021 v 9. hod., v den památky Panny Marie, Prostřednice všech milostí, bude při mši svaté v kostele sv. Zdislavy ustanoveno Růžencové Bratrstvo pro děkanát, se sídlem na Prostřední Bečvě.

Celebrovat mši svatou bude ustanovený promotor pro Růžencová Bratrstva otec Metoděj Němec O.P., dominikán, koncelebrovat bude otec Petr Dujka a
P. Jiří Polášek za Mariánské kněžské hnutí.

Přihlásit se do Růžencového Bratrstva, se můžete na této mši svaté nebo napsat na email vaclav.holcak@seznam.cz nebo zavolat na číslo 604373460.