Živý přenos Prosby o modlitbu

Svátost smíření - předvánoční

Svátost smíření proběhne v úterý 21.12.2021 - 16.30 - 17.30 hod.

Zpovídá: P. Dujka, P. Hodl, P. Svoboda