Živý přenos Prosby o modlitbu

Slavnost Božího Těla

Ve středu 15.6. 2022 oslavíme Slavnost Božího Těla - Těla a Krve Kristova. V zákristii v kostele se můžou družičky přihlašovat do Eucharistického průvodu.