Živý přenos Prosby o modlitbu

Setkání Papežského misijního díla u kostela

Od pátku 28.5. 2021 znovu začnou setkání Papežského misijního díla u kostela sv. Zdislavy vždy v pátek od 17. hod.