Živý přenos Prosby o modlitbu

Sbírka potravin, drogerie a kompenzačních pomůcek

Potraviny, drogerii a pomůcky je možné v těchto dnech přinést do kostela sv. Zdislavy po mši svaté nebo po domluvě s Václavem Holčákem - mobil: 604 373 460.