Živý přenos Prosby o modlitbu

Sbírka potravin a drogerie

Charita Valašské Meziříčí se zapojila do regionální cílené pomoci lidem z Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že v dosavadních sbírkách je nedostatek trvanlivých potravin, a Charita má na starosti právě potravinovou podporu uprchlíků z Ukrajiny a rodin, které je ubytovávají.

Vyhlašuje ve farnostech sbírku potravin a drogerie.

Sbírka potrvá od neděle 6. března do neděle příští. Bližší informace na nástěnce. Všem dárcům moc děkujeme. 

Potraviny a drogerii můžete přinést po mši svaté nebo po modlitbě růžence do pastoračního centra sv. Zdislavy.

Kontaktní osoba fr. Václav Tomáš Holčák OP., mobil 604 373 460.

Kdo může přispět finančně, je vyhlášena také finanční sbírka: Vyhlašujeme sbírku Charita pro Ukrajinu