Živý přenos

Sbírka panského ošacení 26.9. - 3.10.2021

Ošacení můžete přinést po mši svaté nebo po modlitbě růžence do pastoračního centra sv. Zdislavy.

Kontaktní osoba - fr. Václav Tomáš Holčák OP., mobil 604 373 460.