Živý přenos Prosby o modlitbu

Přespávačka - V pátek 16.6. 2023 bude přespávání v pastoračním středisku u kostela sv. Zdislavy.

Přespávačka  V pátek 16.6. 2023 bude přespávání v pastoračním středisku u kostela sv. Zdislavy.

Seznam k zapsání je v zákristii v kostele nebo info fr. Václav tel. 604373460