Živý přenos Prosby o modlitbu

Představení dětí, které se připravují k 1. svatému přijímání