Živý přenos Prosby o modlitbu

Představení dětí, které jdou letos k 1. svatému přijímání

Představení dětí, které jdou letos k 1.svatému přijímání bude ve středu 2.2. v 17,30h. při mši svaté. Prosím , aby tam děti byly i s některým z rodičů, nebo rodinným příslušníkem.

předpokládaný termín 1.SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ je 8.5. 2022