Živý přenos Prosby o modlitbu

Pravidelný úklid kostela

Pravidelný úklid kostela - prosíme , pokud máte možnost a chuť se zapojit do úklidu kostela, kontaktujte Zdenku Matušíkovou - 777 077 081. Potřebujeme doplnit úklidové skupiny. Je 9 úklidových skupin. Úklid tedy vychází na skupinu cca 1 x za 9 týdnů. Skupina ho provádí, dle domluvy mezi sebou, buď v pátek odpoledne nebo v sobotu během dne. Každá pomocná ruka se počítá. Děkujeme.