Živý přenos Prosby o modlitbu

Potravinová sbírka - poděkování

Charita VM děkuje všem dárcům, kteří se podíleli na farní potravinové sbírce pro Centrum sociálně materiální pomoci. Za celý děkanát bylo vybráno přes 3 tis. kg potravin a asi 500 kg šatstva a obuvi. Takovéto množství zabezpečí centrum, a tím tedy i potřebné lidi, na několik měsíců. Děkujeme.

projekty charity Valašské Meziříčí na tomto odkaze: Charita Valašské Meziříčí