Živý přenos Prosby o modlitbu

Potravinová sbírka 26.9. - 3.10.2021

Potraviny můžete přinést po mši svaté nebo po modlitbě růžence do pastoračního centra sv. Zdislavy.

Kontaktní osoba s fr. Václav Tomáš Holčák OP., mobil 604 373 460.