Živý přenos Prosby o modlitbu

Mše svatá 1. sobotu v měsíci 1.10. 2022 od 9. hod.

Jste srdečně zváni na:

Mši svatou 1. sobotu v měsíci 1.10. 2022 v kostele sv. Zdislavy na Prostřední Bečvě od 9. hod.