Živý přenos Prosby o modlitbu

Mše svatá

Mše svatá za ty, kdo pomáhají misiím pomocí použitých poštovních známek.

Drazí v Kristu !

Za všechny, kdo sbírají, odlepují a odesílají známky k dalšímu použití pro filatelisty, aby výtěžek pomohl misiím, bude opět sloužena mše svatá ve farnosti Hutisko  – Solanec  25. 3. 2021 ve čtvrtek ráno v 10.00 hodin  dopoledne na Slavnost Zvěstování Páně. Na Hutisku je kostel zasvěcený Sv. Josefovi.  Mši svatou bude sloužit P. Josef Strbák. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu je možné, že  bude sloužena v soukromí. Mše svatá bude sloužena na úmysly dárců a za jejich zdraví.

 

Známky můžete i nadále posílat na adresu :  Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí

Pastorační asistentka Ludmila Vránová

Křížkovského 8/60

757 01    Valašské Meziříčí

 

Pokud můžete, napište dovnitř zásilky Vaše tel. číslo, dříve Vám odpovím SMS.