Živý přenos Prosby o modlitbu

Mše pro ukrajinské uprchlíky 23.4.2022 ve 20 hod. ve Valašském Meziříčí