Živý přenos Prosby o modlitbu

Misijní neděle 22.10.2023

Připravujeme misijní tombolu, poděkování pro ty, kteří přispějí na misijní neděli na chudé.

Pokud byste chtěli něco darovat do misijní tomboly , budeme moc rádi.

Dary to tomboly je možné přinést do kostela sv. Zdislavy po mši svaté nebo po domluvě s Václavem Holčákem - mobil: 604 373 460.

Věčný misionář, Duch Svatý kráčí uprostřed nás....