Živý přenos Prosby o modlitbu

Misijní neděle 24.10.2021

V neděli 22.10.2021 byla sloužena mše svatá "Misijní neděle". V kostele bylo možné přispět na podporu misií nejen do sbírky, ale také zakoupením výrobků tzv. Misijní jarmark, které připravily děti z Papežského misijního díla na Prostřední Bečvě.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách této Misijní neděle. Dárcům velké Pán Bůh zaplat.

  • sbírka v kostele na misijní neděli 24.10. 2021-  7 439 Kč

  • misijní jarmark - 10 172 Kč

  • misijní andělíček v kostele - 8 202 Kč

Fotky k nahlédnutí ve fotogalerii: SvataZdislava.cz