Živý přenos Prosby o modlitbu

Mariánské povzbuzení únor 2024


Chvála Kristu a Panně Marii !

Srdečně Vás zdravím a v modlitbách vzpomínám.

Drahé děti ! Dnes vás vyzývám, abyste se zvláště nyní postavily modlitbou proti satanu. Satan chce nyní působit ještě více, když víte, že působí. Drahé děti, oblečte se do bojové výstroje a s růžencem v ruce ho přemůžete! Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

Vy všichni jste uposlechli výzvu Panny Marie a bojujete modlitbou. 

A Bůh, který je kavalír, jak říká sv.Ignác z Lyoly, nezůstane nikomu nic dlužen.

Sv. Ludvík M. Grignion ve své knížce Tajemství svatého růžence velmi nabádá k vytrvalosti a věrnosti této modlitbě a poukazuje na obtíže:
Pokud chceš, milý růžencový bratře a sestro, prokazovat svým každodenním růžencem službu Pánu Ježíši a Panně Marii, připrav svou duši na pokušení: Kacíři, volnomyšlenkáři, početní lidé světa, lidé polozbožní a falešní proroci ve shodě s tvou porušenou přirozeností a s celým peklem tě budou vydávat hrozným bojům, abys růžence zanechal.

Poslední lednová neděle je slavností přenesení slavné mariánské ikony Salus Populi Romani, ochránkyně obyvatel Říma, do hlavní mariánské baziliky Santa Maria Maggiore.
"Kde je Maria doma, tam ďábel nepronikne, tam nezvítězí strach," řekl papež František.

Stará židovská legenda vypravuje o dvou bratřích, kteří bydleli na hoře Moria v Jeruzalémě. Mladší z bratrů byl ženatý a měl děti, starší byl svobodný. Společně obdělávali pole, které zdědili po otci. Když přišly žně, pokosili obilí, svázali je do snopů a snopy si rozdělili stejným dílem. Každý si u své hromady ustlal ke spánku. Starší nemohl usnout. Říkal si: „Bratr je ženatý a má čtyři děti, potřebuje víc obilí než já.“ Šel a polovinu svých snopů přenesl na bratrovu hromadu. Lehl si a spokojeně usnul. Po půlnoci se probudil mladší bratr. Řekl si: „Starší bratr je sám, kdo se o něj ve stáří postará, když nemá děti?“ Vstal a polovinu svých snopů dal na bratrovu hromadu. „Může obilí prodat, peníze uložit, a tak si zabezpečí stáří.“ Druhý den byli oba bratři překvapeni, že byly jejich hromady stejné jako večer. Druhou noc oba čekali, až ten druhý usne. Když už mysleli, že ten druhý spí, tiše vstali, vzali každý snop a nesli jej na hromadu druhého. V polovici cesty se oba srazili. Upustili snopy a děkovali za takovou bratrskou lásku. Lásku, která je prostoupena vírou. Protože věřit znamená dát Bohu všechno…

Bůh Vám žehnej, že přinášíte tomuto světu naději  v modlitbách, které tomuto světu tolik chybí,  dokud se budete modlit, Bůh tento svět neopustí. Protože modlit se každý den růženec, to nedokáže nikdo, kdo nemá lásku k Bohu i druhým. 

Na první sobotu v měsíci únoru 3.2. 2024 v den svátku sv.Blažeje, jednoho ze 14. zvláštních pomocníků, bude mše svatá v kostele sv.Zdislavy v 9,00 hod. Sloužit mši svatou bude P. Petr Dujka za členy růžencového bratrstva a mír ve světě. Modlitba růžence začne v kostele v 8,20 hod. 

Pokud by chtěl někdo číst čtení nebo nést dary, dejte prosím vědět.

S těmi kteří to mají dál a nemohou přijet budeme spojeni duchovně na dálku s možností on-line přenosu. 


https://www.hvfree.net/…el/www.svatazdislava.cz
Poslední soud podle Michelangela

Renesanční sochař, rodák z Florencie Michelangelo Buonarotti (*06.03.1475 + 18.02.1564) v Posledním soudu na pozadí Sixtinské kaple namaloval anděla, který nabízí ubohému hříšníku růženec, aby se ho chytl a tak vysvobodil z hrozícího nebezpečí. Růženec je velký a silný… Mistr pochopil, že právě růženec je jedinečný prostředek, jak se dostat do nebe.


Hodně vytrvalosti do této nádherné modlitby vyprošuje
Václav Tomáš Holčák, ředitel bratrstva
Tel. 604373460

vaclav.holcak@seznam.cz