Živý přenos Prosby o modlitbu

Letní stanový  tábor u kostela sv. Zdislavy

Letní stanový  tábor u kostela sv. Zdislavy

2.8. úterý – 9,00h. - 5.8. pátek 2022

Za odměnu pro děti, které chodí do našeho kostela pravidelně.

Cena 1000 Kč

Bůh žehnej a odplať všem, kteří pomůžete.

info tel. 604373460 Václav Holčák