Živý přenos Prosby o modlitbu

Info pro Rodiče děti, které jdou k 1. Sv. Přijímání

Prosíme rodiče dětí, které jdou letos k 1.svatému přijímání, aby přišli po mši svaté v neděli 20.3.  na chviličku do pastoračního střediska, kde si řekneme pár informací, co se týká přípravy dětí i samotné slavnosti.