Živý přenos Prosby o modlitbu

Fotbalový turnaj o pohár sv. Zdislavy 10.9.2022

Fotbalový turnaj o pohár sv. Zdislavy 10.9.2022. Kontakt na organizátora - Václav Holčák 604 373 460.