Živý přenos Prosby o modlitbu

Dopis olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera

Dopis olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.

Všem členům společenství Eucharistická hodina.

 

Milé sestry a bratři, drazí otcové, 

Každému z Vás pozdrav a požehnání !

 

Všem a každému zvlášť děkuju za věrnost adoracím. 

 

Klanění se živému Bohu přítomnému pod způsobou chleba v Eucharistii je projevem naší víry i cestou jejího růstu.

 

Být s ním, jít za ním, když je třeba překonat různé překážky, vede k prohloubení vztahu, vzájemného přátelství. 

 

Pokud se snažíme věnovat stejný čas také službou Ježíši v našich bližních, zvláště potřebných, stává se naše víra praktickou a vydává svědectví.

Období Kvidu nás omezilo, ale taky oslabilo mnoho lidí kolem nás. 

I některé rodiny se rozpadly. 

Svět se pomalu vrací k běžnému způsobu života, rozbíhá se výroba a obchod. 

 

Duchovní zranění a oslabení bude těžší uzdravit. 

 

Papež František vyhlásil tento rok rokem rodiny. Proto Vás zvu k adoračním modlitbám za manžele a rodiny.

Zároveň prosím, ohlédněte se kolem sebe a přizvěte nové členy do našeho společenství.

Pokud někdo zemřel, nahlaste mi, prosím, jeho úmrtí. 

 

Krásné je, když se za zemřelého člena Eucharistické hodiny přihlásí někdo z rodiny, kdo převezme štafetu.

 

Ujišťuji Vás, že začátkem každého měsíce mám mši svatou za živé a zemřelé členy Eucharistické hodiny.

 

Kéž se Eucharistie znovu stane centrem křesťanského života nejen nás, ale i těch věřících, kteří se z nejrůznějších důvodů vzdálili. Za to prosme a pro to pracujme. 

 

Každému z vás a celým vašim rodinám ze srdce žehná arcibiskup Jan Graubner.

Olomouc 1.9. 2021