Živý přenos Prosby o modlitbu

12. ročník děkanátního fotbalového turnaje ve fotbale

Chvála Kristu a Panně Marii !

Posílám s předstihem pozvání na tradiční fotbalový turnaj pro radost na Prostřední Bečvě o Pohár svaté paní Zdislavy, v sobotu 11.9. 2021 od 9,00 hod. .

V loni z důvodu pandemie se turnaj, tak jako jiné akce nekonal, ale letos dá-li Pán, bychom ho opět uspořádali.

Není to turnaj jenom pro ministranty a ministrantky, ale může je doplnit kdokoliv z kostela, napříč generacemi. Budeme moc rádi, když přijede i charita. Pokud by kněží chtěli dát dohromady svůj tým, bude to jistě zpestření turnaje, ale můžou hrát i za svůj tým z kostela.

Přihlašovat se můžete u mě a zodpovím i případné dotazy.

Všechno dobré přeje a v modlitbách vyprošuje.

Václav Holčák

Tel.: 604 373 460
E-mail: vaclav.holcak@seznam.cz