Zavře obsah

Zápisy z pastorační rady

Zápis schůze PRF a ERF

11. 1. 2017

 

Přítomní:

Otec Dujka, Václav Holčák, Alena Holčáková, Marcela Cholevíková, Markéta Pařenicová, František Křenek, Josef Matušík, Zdenka Matušíková

 

Hosté: Eliška Švandová, Pavla Bilová, Miroslav Růčka, Jiřina Růčková

 

Zapsala: Markéta Pařenicová

 

Razítka

–          vypracování razítka obdélníkového tvaru pro kostel sv. Zdislavy

–          Farnost Dolní Bečva

Filiální kostel sv. Zdislavy

756 56  Prostřední Bečva 259

 

Zrušení účtu

–          Alena Holčáková, otec Dujka: zjistit, kolik stojí zrušení účtu u Poštovní spořitelny (zřídil by se účet u České spořitelny)

–          František Křenek: zařídit zplnomocnění otce Dujky u FIO banky

 

Webové stránky

–          Josef Matušík, Zdenka Matušíková: na webových stránkách zajistit změnu farnosti a upozornit na to, že číslo účtu na varhany stále platí

–          Otec Dujka: průběžné příspěvky na webové stránky

 

Kontakt s obecním úřadem

–          Václav Holčák: mluvčí, který bude obecní úřad informovat o různých akcích, domluví také schůzku otce Dujky na obci, vyřídí písemné povolení nasměrování záběru kostelních kamer na parkoviště a hřbitov

 

Varhany

–          odstranit pohybové čidlo, světla, lavice, kytky

–          zajistit vhodné kabely

–          brigádníci, kteří by vypomohli v případě potřeby

 

Malování

–          v roce 2017 natřít kostel zvenku: náklady zjistí Josef Matušík

–          v roce 2018 vnitřek kostela včetně úpravy stěn kostela přeperlinkováním, zjistit náklady

 

Úklidové skupinky

–          zkontrolovat složení úklidových skupinek a případně osobně oslovit další ženy u kostela

 

Kostelní výbor

–          možnost využití schůze kostelního výboru

 

Výměna růží

–          strojově

 

Tři králové

–          zajistit na rok 2018 lepší koordinaci

 

Sál

–          cena: 500 Kč v létě, 1 000 Kč v zimě, cena pro farníky může být upravena dle uvážení

–          peníze jdou do zvonku

–          zvážení možnosti nákupu stahovatelných židlí a stolů

–          možnost využití sálu v případě pátečního pohřbu – projednat s Václavem Holčákem (v pátek mají spolčo Misionáři sv. Zdislavy)

 

Nejbližší akce:

1. 2.                 Hromnice (svěcení hromniček)

5. 2.                 Představení dětí k 1. svatému přijímání

24. 2.               Dětský karneval v pastoračním centru

13. 4.               Zelený čtvrtek

14. 4.               Velký pátek

15. 4.               Bílá sobota

16. 4.               Zmrtvýchvstání Páně