Zavře obsah

Termín realizace varhan

Stav výstavby varhan v kostele sv. Zdislavy ke dni 10.5.2019.

Milí farníci a příznivci našeho kostela Sv. Zdislavy a díla stavby nových varhan,

v návaznosti na slib pana varhanáře, který dal všem farníkům dne 16.9. 2018, že varhany budou dokončeny na letošní pouť ke sv. Zdislavě,  bohužel musíme konstatovat, že tento termín nebude dodržen.

Osobně jsme se zúčastnili KD výstavby varhan ve Ždánicích, kde bylo dohodnuto, že varhany budou dokončeny do Velikonoc. Tento termín z důvodu nemoci dcery pana varhanáře nebyl dodržen.

Konečný termín byl stanoven do 30.5. 2019 a nyní se zdá být reálný.

Po dokončení tohoto díla pan Stavinoha ihned započne přerušené práce na našich varhanách. Předpokládaný termín ukončení je stanoven do letošních svátků vánočních.

Milí duchovní i finanční příznivci a podporovatelé, věříme, že tuto nemilou skutečnost pochopíte a celé dokončení stavby  i nadále budete v modlitbě doprovázet .

Pokud jde finanční stránku celé akce tak v současnosti je na účtu FIO banky částka 468 914,- Kč.

Celkově jsme naspořili na varhany 3 788 943,- Kč

Zbývá ještě naspořit  211 057,- Kč.

Děkujeme za pochopení a co se týká konkrétního data žehnání varhan, zveřejníme jej dopředu zde na webových stránkách farnosti – a na koho máme kontakt, tak i osobně.

 

Za farnost P. Petr Dujka                                  Za ERF František Křenek