Zavře obsah

Svátost smíření

SVÁTOST SMÍŘENÍ

Svátost smíření, někdy též svátost pokání, obvykle známá a označovaná jako svatá zpověď je jednou ze svátostí katolické, pravoslavné a anglikánské církve, jejíž prostřednictvím křesťan vyznáním vlastních hříchů může dojít smíření s Bohem a církví. Svátost smíření se slaví buď společnou formou (bohoslužba smíření, v katolické církvi s individuálním vyznáním hříchů), nebo (v katolické církvi nejčastěji) soukromým vyznáním hříchů Bohu skrze kněze (tzv. ušní zpověď).

Podmínky přijetí svátosti smíření:

– zpytování svědomí

– lítost – předsevzetí již nehřešit

– vyznání hříchů před knězem. Je nezbytné vyznat všechny těžké hříchy. U všedních – lehkých hříchů není zpověď nutná, ale církev ji doporučuje.

Pravidelná měsíční zpověď všedních hříchů vychovává svědomí, pomáhá bojovat proti zlým náklonnostem, uzdravuje duši a rozvíjí Boží život v nás. pokání – ve svátosti smíření dostává kajícník pokání, aby napravil a odčinil viny (modlitba, almužna, služba bližnímu, skutek milosrdenství)

Dne 17.12.2019 proběhne Adventní zpovídání za účasti více kněží od 16.30 hod.

Poznámka:Vždy při společné zpovědi před Vánocemi a Velikonocemi Povinnost přijmout svátost smíření má každý pokřtěný 1x za rok o Velikonocích. Církev však doporučuje 1x za měsíc.

tip: http://www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/materialy/svatosti/svatost-smireni/