Zavře obsah

Svátost manželství

SVÁTOST MANŽELSTVÍ

Svátost manželství je spojení muže a ženy v Bohu, protože Bůh je Láska; je to odevzdání svého života druhé osobě z lásky k ní a přijetí plné odpovědnosti za její život; je to ponoření manželského a rodinného života v Bohu, aby On byl ve všem.

Podmínky přijetí svátosti manželství:

– křest alespoň jednoho z partnerů

– starší 18 let

– uznání jednoty, věrnosti a nerozlučitelnosti manželství

– souhlas s přijetím dětí

– dva svědci

Poznámka:

Chce-li někdo uzavřít manželství jak na Dolní Bečvě tak na Prostřední Bečvě, ať o svátost manželství žádá osobně na faře v Dolní Bečvě nejlépe v úředních hodinách (středa 15:00 – 17:00), nebo vždy půl hodiny po mši svaté.

Je dobré přijít na faru již půl roku dopředu, domluvit se na termínech přípravy a samotné svatby, vypsat protokol a další náležitosti, potřebné k uzavření církevního sňatku.

tip: http://www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/materialy/svatosti/