Zavře obsah

Svátost kněžství

SVÁTOST KNĚŽSTVÍ

Svátost kněžství má tři stupně: svěcení jáhenské, kněžské a biskupské.

Plnost kněžství mají pouze biskupové. Nižší stupeň mají kněží, kterým chybí moc udělovat svátost kněžství.

Úvodním stupněm jsou jáhni. Ti mohou křtít, kázat a podávat eucharistii (nemohou však sloužit mši, zpovídat, udělovat svátost nemocných apod.). Kněžské a jáhenské svěcení uděluje biskup, biskupské svěcení obyčejně biskup za asistence dvou dalších biskupů. Všechna svěcení se udělují vzkládáním rukou, při některých (kněžství a biskupství) se užívá také mazání olejem. Péče a starost o dostatek kněží je věcí všech věřících.

Podmínky přijetí svátosti kněžství:

– římskokatolické vyznání

– úplné středoškolské vyznání

– svobodný stav

Ten, kdo cítí povolání ke kněžské službě, osloví svého kněze, který jej doporučí biskupovi. Formace a studium probíhá na teologických fakultách a v kněžském semináři.      Biblický citát na dnešní den : U tebe je odpuštění. (Žl 130, 4)
www.vira.cz