Zavře obsah

Svátost eucharistie

SVÁTOST EUCHARISTIE

Eucharistie (označovaná též jako mše, mše svatá, večeře Páně, lámání chleba, božská liturgie) je v křesťanství spolu se křtem jednou ze svátostí, kterou uznávají téměř všechny církve (jiným významem slova eucharistie je svátost oltářní neboli svaté přijímání). Jedná se o obřad, který má vztah jednak k novozákonnímu líčení poslední večeře Ježíše s jeho učedníky a jednak k Ježíšově smrti na kříži. Eucharistie je ústřední svátostí církve a středem její bohoslužby.

Podmínky pro přijetí svátosti eucharistie:

– křest

– srdce očištěné od hříchu buď svátosti smíření nebo dokonalou lítostí

– touha přijmout Krista

– život v plném společenství církve

Poznámka:

Eucharistii slavíme v naší farnosti vždy v pondělí, čtvrtek, pátek a neděli v kostele v Dolní Bečvě a ve středu a neděli v kostele v Prostřední Bečvě. Přijmout eucharistii můžeme 2x denně, za splnění obvyklých podmínek (účast na celé 2. mši svaté). Nemocní mohou přijímat svátost oltářní kdykoliv na požádání.

tip: http://www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/materialy/svatosti/eucharistie/