Slavnostní žehnaní nových píšťalových varhan 12.7.2020