Zavře obsah

Sbírka – stav účtu

—————————————————————————————————————-

Po zaplaceni další zálohy 100 000.- Kč  panu varhanáři ( 12.12. 2019 ) a příjmu od dalšího dárce zůstává na účtu tento stav.

Ke dni 30.12. 2019 je stav financí na účtu varhany:

Na účtu                          231 608,-  Kč

Celkově naspořeno  4 005 454,- Kč

Zbývá naspořit                        0,- Kč

Děkujeme všem dárcům, kteří se tak spolupodílí na tvorbě nových varhan!

František Křenek


Zdravím všechny,

Vložil jsem dnes do FIO banky  na účet varhan z pokladničky kostela 12 800,- Kč .

Ke dni 26.11. 2019 je stav financí na účtu varhany:

Na účtu                          326 531,-  Kč

Celkově naspořeno  4 000377,- Kč

Zbývá naspořit                        0,- Kč

 

Děkujeme všem dárcům, kteří se tak spolupodílí na tvorbě nových varhan!

Nyní bude kostelní pokladnička označena a připravena  pro dary na opravu střechy na Pastoračním centru.

 

František Křenek 

—————————————————————————————————————

Zdravím všechny,

díky dalším dárcům došlo ke navýšení částky na účtu pro varhany  ve FIO bance.

Ke dni 10.9. 2019 je stav financí na účtu varhany:

Na účtu                          403 446,-  Kč

Celkově naspořeno  3 923 462,- Kč

Zbývá naspořit               76 538,- Kč

Děkujeme všem dárcům.

 

František Křenek 


Zdravím všechny,

dnešního dne jsem vložil na účet varhan ve FIO bance částku 24 300,- Kč ze sbírky v kostele konané 14.7. 2019 ( včetně peněz z pokladničky v kostele).

Ke dni 26.7. 2019 je stav financí na účtu varhany ve FIO bance:

Na účtu:                         293 308,- Kč

Celkově naspořeno:  3 813 324,- Kč

Zbývá naspořit:            186 676,- Kč

 

Pán Bůh odplať všem dárcům !

František Křenek – koordinátor sbírky

 

——————————————————————————————————————-

Stav výstavby varhan v kostele sv. Zdislavy ke dni 10.5.2019.

Milí farníci a příznivci našeho kostela Sv. Zdislavy a díla stavby nových varhan,

v návaznosti na slib pana varhanáře, který dal všem farníkům dne 16.9. 2018 , že varhany budou dokončeny na letošní pouť ke sv. Zdislavě,  bohužel musíme konstatovat, že tento termín nebude dodržen.

Osobně jsme se zúčastnili KD výstavby varhan ve Ždánicích, kde bylo dohodnuto, že varhany budou dokončeny do Velikonoc. Tento termín z důvodu nemoci dcery pana varhanáře nebyl dodržen.

Konečný termín byl stanoven do 30.5. 2019 a nyní se zdá být reálný.

Po dokončení tohoto díla pan Stavinoha ihned započne přerušené práce na našich varhanách. Předpokládaný termín ukončení je stanoven do letošních svátků vánočních.

Milí duchovní i finanční příznivci a podporovatelé, věříme, že tuto nemilou skutečnost pochopíte a celé dokončení stavby  i nadále budete v modlitbě doprovázet .

Pokud jde finanční stránku celé akce tak v současnosti je na účtu FIO banky částka 468 914,- Kč.

Celkově jsme naspořili na varhany 3 788 943,- Kč

Zbývá ještě naspořit  211 057,- Kč.

Děkujeme za pochopení a co se týká konkrétního data žehnání varhan, zveřejníme jej dopředu zde na webových stránkách farnosti – a na koho máme kontakt, tak i osobně.

 

Za farnost P. Petr Dujka                                  Za ERF František Křenek


Zdravím všechny !

Dnešního jsem vložil částku 24 500,- Kč z pokladničky kostela na účet varhan.

Na účtu varhany u FIO banky je k 31.12. 2018    : 468 270,- Kč

Celkově je na varhany naspořeno k 31.12. 2018: 3 788 299,- Kč

Zbývá ještě naspořit  211 701,- Kč  !

Do nového roku přeji všem hodně zdraví , Božího požehnání a úspěšné dokončení stavby varhan.

František Křenek


Zdravím všechny !

Ke dni 3.10. 2018  jsem uhradil zálohu na varhany ve výši 200 000,- Kč a na účtu varhany u FIO banky je  : 442 636,- Kč

Celkově je na varhany naspořeno : 3 762 657,- Kč

Zbývá ještě naspořit 237 343,- Kč  !

Hezký den

 

František Křenek


Zdravím všechny !

Ke dni 15.8. 2018 je na účtu varhany u FIO banky : 640 578,- Kč

Celkově je na varhany naspořeno : 3 760 599,- Kč

 

Zbývá ještě naspořit 239 401,- Kč  !

 

Hezký den

František Křenek


Zdravím všechny!

Dnes jsem vložil do FIO banky peníze ze sbírky v kostele  na varhany ( 3.6. ) a pokladničky z kostela ve výši 37 500,- Kč.

 

K dnešnímu dni 11.6. 2018 :

Na účtu na varhany u FIO banky     625 635,- Kč

Celkově na varhany  naspořeno  3 745 656,- Kč

Děkujeme všem dárcům.

František Křenek


Zdravím všechny,

Jak už jsem některým sdělili, tak v úterý 3.4. 2018 zaplatil Obecní úřad poslední část dotace na nové varhany ve výši 334 000,- Kč.

Panu starostovi jsem telefonicky poděkoval.

Dnes jsem vložil do FIO banky částku 19 200,- Kč z pokladničky kostela.

Celkový stav na účtu u FIO banky k 30. 5. 2018 činí  578 116,- Kč

Celkově naspořeno na varhany    k 30. 5. 2018       3 698 137,- Kč

 

Další sbírku na varhany plánujeme na pouť ke svaté Zdislavě .

 

S pozdravem

 

František Křenek

—————————————————————————————–

Zdravím všechny v novém roce !

Na základě uzavřené Smlouvy o dílo  s panem Stavinohou jsem provedl platbu druhé dílčí částky zálohovou platby na varhany ve výši 80 000,- Kč dle vystavené faktury .

Zůstatek na účtu ke dni 9.1. 2018               592 053,- Kč

Celková naspořená částka na varhany  3 288  005,- Kč

Požehnaný nový rok přeje

František Křenek

——————————————————————————————–

Zdravím všechny,

Vložil jsem do FIO banky hotovost z pokladničky  po adventním koncertu – celkem 29 800,- Kč.

Na účtu ve FIO bance je ke dni 21.12. 2017….  672 030,- Kč

Celkově máme naspořeno na varhany  ………3 288 005,- Kč

Děkuji všem dárcům a přeji požehnané Vánoce.

František Křenek

 

Vložil jsem dnes 1.12.2017 na účet varhan hotovost z pokladničky kostela ve výši 31 600,- Kč.

Ke dni 1.12. 2017 je na účtu u FIO banky  799 230,- Kč

Celkově je na varhany naspořeno  3 237 205,- Kč

Pán Bůh odplať všem dárcům !

František Křenek – koordinátor sbírky

 

Stav účtu na nové varhany u FIO banky ke dni 10.11. 2017 je 767 605,- Kč

Celkově na nové varhany naspořeno 3 205 605,- Kč .

Pán Bůh odplať všem dárcům !

František Křenek – koordinátor sbírky

 

Stav účtu na nové varhany u FIO banky ke dni 4.9. 2017

Na účtu na nové varhany je :   855 657,- Kč

Celkově je naspořeno  :        2 793 657,- Kč

Ze sbírky provedené dne 4.6. 2017 ve farnosti Rožnov jsme obdrželi 42 000,-Kč

Ze sbírky provedené  dne 11.6. 2017 ve farnosti Loučka a Branky jsme obdrželi 11 400,- Kč

Ze sbírky provedené  dne 2. 7. 2017 ve farnosti Hutisko-Solanec jsme obdrželi 15 500,- Kč

Ze sbírky provedené  dne 23. 7. 2017 ve farnosti Dolní Bečva  jsme obdrželi 30 500,- Kč

Z farnosti Zubří jsme obdrželi dar od jedné farnice ve výši 50 000,- Kč

Ze sbírky provedené v srpnu ve farnosti Horní Bečva jsme obdrželi 10 200,- Kč

Celkem ze sbírek v Děkanátu jsme obdrželi částku 159 600,- Kč

Pán Bůh odplať všem dárcům !

František Křenek – koordinátor sbírky

——————————————————————————————————

Stav účtu na nové varhany u FIO banky ke dni 16.6. 2017

Na účtu na nové varhany je :   682 463,- Kč 

Celkově je naspořeno  :  2 620 463,- Kč 

Ze sbírky provedené dne 4.6. 2017 ve farnosti Rožnov jsme obdrželi 42 000,-Kč 

Ze sbírky provedené  dne 11.6. 2017 ve farnosti Loučka a Branky jsme obdrželi 11 400,- Kč

Pán Bůh odplať všem dárcům !   

Zahájení montáže nových varhan v našem kostele bude

v pondělí 19.6. 2017  ve 14 hod. 

——————————————————————————————————————-

Aktuální stav účtu ve FIO bance na varhany v kostele sv. Zdislavy ke dni 30.5. 2017.

Stav na účtu u FIO    : 119 058,- Kč

Celkově naspořeno: 2 076 000,- Kč

Ve sbírce na varhany v kostele dne 28.5.  bylo vybráno 37 587,- Kč  ( včetně pokladničky na varhany )

 —————————————————————————————————-

Dnes 7. 4. 2017 jsem vložil na účet varhan ve FIO bance 12 000 Kč z pokladničky kostela.

Celkem máme naspořeno 2 033 435,- Kč  ( na účtu 1073 435,- Kč ). 

František Křenek – koordinátor sbírky 

 

Celková naspořená částka na varhany ke dni 16.2. 2017  činí

 2 000 384,- Kč  z potřebných 4 000 000 Kč

František Křenek  

———————————————————————————————–

Dnes 2. 1. 2017  jsem vložil  do banky  částku 17 500 Kč  ( 13 200 Kč za koncert  + 4 300 Kč z pokladničky ).

Stav na účtu varhan ke dni 2.1. 2017 :    984 233,- Kč

Celkem naspořeno                                : 1 924 233,- Kč

Děkujeme všem  dárcům.

František Křenek

————————————————————————————————

 

Stav na účtu pro nové varhany ke dni 22.12. 2016

Na účtu  je   :    766 706 Kč  ( Darovací poukazy  přinesly cca 30 tis. Kč )

Celkem naspořeno :  1 705 706 Kč

Poděkování všem dárcům v tomto roce za přispění .

Požehnané svátky vánoční

přeje

František Křenek

 

Další možností je zakoupit také Darovací poukaz:

Stavba nových píšťalových varhan v kostele sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě:

Dne 28.11.2016  vklad dobanky 60 000 Kč z pokladničky v kostele.

Celkem na účtu k 28.11. 2016 :   724 683,- Kč 

Celkem naspořeno  :  1 663 683,- Kč z potřebných 4 000 000 Kč

Dnes 24.10.2016 vloženo na na účet 16 000,-Kč  do FIO  banky.

Na účtu je nyní částka 903 777,- Kč

Celkem je naspořena částka 1 503 777,- Kč z potřebných 4 000 000 Kč

Příští týden vystaví dodavatel varhan p. Jaroslav Stavinoha druhou zálohu ve výši 335 tis. Kč.

Hezký den přeje     František Křenek 

Na účtu ke dni  1 154 760 ,- Kč z potřebných 4 000 000 Kč.

Dne 26. 10. 2016 jsem odevzdal do FIO banky  39 100,- Kč – to je ze včerejší sbírky  + kasička na varhany.  František Křenek

Stav konta ke dni 1.8.2016 – 1 091 532 Kč    z potřebných  4 000 000 Kč

– Dnes 1. 8. 2016  jsem vložil do banky 23 100 Kč  z pokladničky na varhany. František Křenek

 

Stav konta ke dne 22.6.2016 – 1 067 892 Kč       z potřebných  4 000 000 Kč

– Dnes 22. 6. 2016  jsem donesl do banky FIO  z pokladničky 27 000,- Kč .

Na účtu varhan je ke dni 22.6. 2016 : 467 892 ,- Kč     s připočtením zaslané zálohy ( 600 tis. Kč ) máme naspořeno celkem 1 067 892,- Kč .

Hezký den         František Křenek 

 

Stav konta ke dni 30.5.2016 – 1 036 859 Kč   z potřebných  4 000 000 Kč

27.5.2016

Dovolujeme si Vás oslovit jménem Pastorační a Ekonomické rady, působící při kostele sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě, zda by jste popř. Vaše firma vypomohli sponzorským darem na realizaci výstavby nových píšťalových varhan.

Ve výběrovém řízení z 8 –mi českých firem  byla hodnotitelskou komisí  jako vítěz vybrána firma Jaroslav Stavinoha – varhanář z Valašské Bystřice, která splnila všechny kritéria z výběrového řízení. Předpokládaná cena za nové píšťalové varhany s 18 – ti rejstříky a 1126 píšťalami je 4 miliony Kč. Tento návrh schválila Liturgická komise Arcibiskupství olomouckého v dubnu .

Termín dokončení stavby varhan do červen 2019

Rozhodnete-li se přispět na stavbu nových píšťalových varhan, můžete využít tyto varianty zaslání sponzorského daru přímo na uvedený účet nebo formou Adopce píšťal  a bude Vám vystavena darovací smlouva.

Pro tento účel byl zřízen samostatný účet. Číslo účtu pro sbírku na varhany pro kostel sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě:  č.ú. 2001152750/2010

Bližší informace o našem kostele sv. Zdislavy najdete na http://www.svatazdislava.cz/

Rozhodnete-li se přispět na rozvoj kultury v oblasti hudby našeho regionu – budeme vám velice vděčni.

Za Římskokatolický filiální kostel svaté Zdislavy na Prostřední Bečvě:

P. Mgr. Petr Dujka

Duchovní správce farnosti

 

Výběrové řízení na nové varhany kostela sv. Zdislavy.

Dne 21.1.2016 proběhlo vyhodnocení II. kola výběrového řízení na stavbu nových píšťalových varhan ve filiálním kostele sv. Zdislavy  v Prostřední Bečvě.

Výběrového řízení se zúčastnily 4 varhanářské firmy z České republiky , které postoupily  z původně osmi oslovených firem v prvním kole .

Hlavním kritériem byl finanční limit  na stavbu varhan a technické zadání , které zpracoval organolog  olomoucké Arcidiecéze.

Hodnotitelskou  komisí  byla jako vítěz vybrána firma Jaroslav Stavinoha – varhanář  z Valašské Bystřice , která splnila všechny kritéria z výběrového řízení.

Předpokládaná cena za nové píšťalové varhany s 18-ti rejstříky  je 4 miliony Kč. Termín dokončení stavby varhan do červen 2019 .

Nyní bude následovat technické jednání s touto firmou a upřesnění podkladů pro uzavření Smlouvy o dílo. Rovněž proběhne schválení návrhu těchto varhan Liturgickou komisí olomoucké Arcidiecéze.

Na účet varhan jsme v měsíci lednu obdrželi mimo jiných i dar 50 000 Kč od Matice Radhošťské .

V současné době je na tomto samostatném účtu  částka  585 276,- Kč , což ještě nepostačuje na pokrytí první zálohy pro zahájení stavby varhan.

O dalším průběhu přípravy projektu, vlastního návrhu varhan  a vlastní stavby Vás budeme průběžně informovat .

Pro informaci uvádíme č. účtu :   2001152750/2010

Všem dárcům děkujeme a věříme, že se dobré dílo společně podaří .

 

František Křenek

777 727 862

Koordinátor stavby varhan

kostela sv. Zdislavy

Leden 2016:

 

Stav konta k 29. 12. 2015 byl 535 259 Kč

V této částce není zahrnutý přislíbený dar Radhošťské Matice 50 000 Kč.

Z širšího výběrového řízení zůstaly 4 firmy, které v současné době zpracovávají připomínky a představí upravené verze svých nabídek.

Poděkování všem, kdo jste během uplynulého roku podporovali toto dílo, ať už finančně, radou nebo v modlitbách.

Bůh Vám žehnej a odplať.

Fr.Václav Tomáš Holčák OP., terciář

Leden 2015:

Lze přispívat na účet 2001152750/2010 , do pokladničky v kostele. Pokud nejste mobilní a chcete přispět, přijdeme s dárcovskou listinou a pokladničkou k Vám domů.

O Vánocích 2014 jsme zahájili sbírku na nové píšťalové varhany do kostela svaté Zdislavy.

 Pro tento účel byl zřízen samostatný účet. 

Číslo účtu   pro sbírku na varhany pro kostel sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě :2001152750/2010

 V této chvíli hledáme výrobce píšťalových varhan, který by vyrobil varhany vhodné pro náš kostel a kvůli ceně chceme samozřejmě oslovit více výrobců. Zatím máme zpracován jeden projekt .

Dalším krokem v této věci bude návštěva pana Gottwalda, organologa (podílí se na organizování výběrových řízení varhan z Olomouckého arcibiskupství).Ten zpracuje technické zadání na návrh varhan, který následně rozešleme cca 4 firmám, které nám doporučí . Dopředu už navrhnul, že by s námi objel tak cca 4 varhany na Moravě, abychom měli konkrétní představu.

 Jedním z prvních dárců do naší sbírky byla firma Pharmens, ve které pracuje pan František Křenek, jeden z hlavních z iniciátorů sbírky na nové varhany.   Na účet už tedy přibyla částka 200 000,- Kč.                                                     Budeme rádi za každý dar.

Fr.Václav Tomáš Holčák OP., terciář